DERATIZACE‚ DEZINSEKCE‚ DEZINFEKCE

Netopýři

NETOPÝŘI 

 

  • všechny druhy jsou chráněny zákonem,

  • nesmí být hubeni, loveni ani rušeni na svých stanovištích

  • jsou jediní létající savci

  • je mnoho druhů netopýrů, některé se objevují i v budovách