DERATIZACE‚ DEZINSEKCE‚ DEZINFEKCE

Pisivky

 PISIVKY

Charakteristika:

  • Převážně noční živočich

  • Potrava: plísně

  • Optimální teplota 20 – 25 oC v závislosti na vlhkosti vzduchu

  • Úkryty: tmavá a vlhká místa

Škody:

  • Znehodnocují potraviny

  • Ve velkém množství mohou poškodit knihy a jiné dokumenty

  • Pozor zejména archivy a spisovny