DERATIZACE‚ DEZINSEKCE‚ DEZINFEKCE

Šváb obecný

 ŠVÁB obecný

Charakteristika:

 • Noční živočich

 • Neschopen pohybu po hladkém povrchu

 • Potrava: všežravec

 • Optimální teplota okolo 25 0C

 • Od vajíčka k dospělci – nejméně 6 měsíců

 • Úkryty: tmavá a vlhká místa (těsné prostory, sklepy a kanalizace, technické rozvody)

 • Aktivně se rozlézají do blízkého okolí

 • Mohou být převáženi v zavazadlech nebo při transportu zboží

Škody:

 • Znehodnocují potraviny

 • Přenášejí bakterie a roztoče

 • Přenášejí zárodky nemocí (Salmonella)

 • Šíří nepříjemný zápach (při silném zamoření)